Ο νέος ιστότοπος του Δημου διανύει τα πρώτα του βήματα στο διαδίκτυο. Εργαζόμαστε εντατικά για να τον εμπλουτίσουμε και να ετοιμάσουμε το περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό.

Υπηρεσία e-Αιτημάτων

εισάγετε μία περιγραφική λέξη του e-αιτήματος που θέλετε να υποβάλλετε (λίστα ηλεκτρονικών αιτημάτων)