Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων στο τουριστικό κέντρο της πόλης

29/03/2016 14:19

banksΠραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Απριλίου2013, σύσκεψη για την διατήρηση της καθαριότητας στις περιοχές που χαρακτηρίζουν το τουριστικό κέντρο της πόλης μας και κατέληξε στα παρακάτω:

1. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λίμνης θα διατηρούν τα απορρίμματα τους στο χώρο τους μέχρι στις 7.30 το πρωϊ απ΄ όπου θα διέρχεται μικρό όχημα του Δήμου να τα παραλαμβάνει. Η φόρτωση τους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό της κάθε επιχείρησης (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).

2. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην οδό 28ης  Οκτωβρίου (πεζόδρομο) υποχρεούται να διαθέτουν κάδους απορριμμάτων τους οποίους θα μεταφέρουν εξωτερικά της επιχείρησης τους λίγο πριν την προσέλευση του μικρού απορριμματοφόρου του Δήμου, μέχρι της 8:00 το πρωί. Η παραλαβή και το άδειασμα των κάδων θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).
Οι κάτοικοι που διαμένουν στην οδό 28ης  Οκτωβρίου υποχρεούται να αφήνουν τα απορρίμματα τους μπροστά από την είσοδο της οικίας τους μέσα σε ειδικό οικιακού τύπου κάδο μέχρι της 8:00 το πρωί απ΄όπου θα διέρχεται το μικρό απορριμματοφόρο του Δήμου να τα παραλαμβάνει. Η παραλαβή θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).

3. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην οδό Ρούσου Κουνδούρου υποχρεούνται να διαθέτουν κάδους απορριμμάτων τους οποίους θα μεταφέρουν εξωτερικά της επιχείρησης τους λίγο πριν την προσέλευση του απορριμματοφόρου του Δήμου, μέχρι της 6:30 το πρωί. Η παραλαβή και το άδειασμα των κάδων θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).
Οι κάτοικοι που διαμένουν στην οδό Ρούσου Κουνδούρου υποχρεούται να αφήνουν τα απορρίμματα τους μπροστά από την είσοδο της οικίας τους μέσα σε ειδικό οικιακού τύπου κάδο μέχρι της 6:30 το πρωί απ΄όπου θα διέρχεται το απορριμματοφόρο του Δήμου να τα παραλαμβάνει. Η παραλαβή θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου.

4. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην  οδό 25ης Μαρτίου υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό κάδο συμβατό με το απορριμματοφόρο του Δήμου, τον οποίο θα τοποθετούν εξωτερικά τους καταστήματος τους προκειμένου να παραληφθεί από το απορριμματοφόρο του Δήμου μέχρι της 7:30 το πρωί  (εκτός Πέμπτης & Κυριακής). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρουν μόνοι τους τα απορρίμματα σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε περιφερειακά σημεία της πόλης  (παράδρομος Αμμουδίου, περιφερειακός Μαρίνας κάτω από την Αγία Παρασκευή) (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).
Οι κάτοικοι που διαμένουν στην οδό 25ης  Μαρτίου υποχρεούται να αφήνουν τα απορρίμματα τους μπροστά από την είσοδο της οικίας τους μέσα σε ειδικό οικιακού τύπου κάδο μέχρι της 7:30 το πρωί απ΄όπου θα διέρχεται το απορριμματοφόρο του Δήμου να τα παραλαμβάνει. Η παραλαβή θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου (εκτός Πέμπτης & Κυριακής).

recycle 5. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην  Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου  υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό κάδο συμβατό με το απορριμματοφόρο το Δήμου, τον οποίο θα τοποθετούν εξωτερικά τους καταστήματος τους προκειμένου να παραληφθεί από το απορριμματοφόρο του Δήμου μέχρι της 6:30 το πρωί (εκτός Πέμπτης & Κυριακής). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρουν μόνοι τους τα απορρίμματα σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε περιφερειακά σημεία της πόλης.  
Οι κάτοικοι που διαμένουν στην Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου υποχρεούται να μεταφέρουν τα απορρίμματα τους στους πράσινους κάδους που υπάρχουν επί της ακτής Θεμιστοκλέους (δίπλα από το Λιμενικό Ταμείο) καθώς οι πράσινοι κάδοι που υπάρχουν στο Λιμάνι θα απομακρυνθούν. 

6. Οι επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στις αρχές της Κ. Παλαιολόγου υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό κάδο συμβατό με το απορριμματοφόρο του Δήμου, τον οποίο θα τοποθετούν εξωτερικά του καταστήματος τους προκειμένου να παραληφθεί από το απορριμματοφόρο του Δήμου μέχρι της 7:30 το πρωί  (εκτός Πέμπτης & Κυριακής). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρουν μόνοι τους τα απορρίμματα σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε περιφερειακά σημεία της πόλης.  
Οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή γύρω από την Αγία Ειρήνη  υποχρεούται να μεταφέρουν τα απορρίμματα τους στους πράσινους κάδους που υπάρχουν επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Στρατηγού Κόρακα, ακτή Στυλ. Κουνδούρου (Παραλιακός) καθώς οι πράσινοι κάδοι που υπάρχουν στην Αγία Ειρήνη  θα απομακρυνθούν. 

7. Οι σάκοι απορριμμάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί, για την αποφυγή διαρροών  υγρών αποβλήτων στους κοινόχρηστους χώρους.

8. Κάδοι Ανακύκλωσης δεν θα υπάρχουν στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου & Ρούσου Κουνδούρου. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει αφού συμπιεστούν σε ικανοποιητικό βαθμό να μεταφέρονται από τις επιχειρήσεις στους μπλε κάδους που είναι τοποθετημένοι σε περιφερειακά σημεία στο Αμμούδι, στον Περιφερειακό της Μαρίνας & στο Λιμάνι.

9. Επειδή το απορριμματοφόρο του Δήμου δεν περνάει Πέμπτη και Κυριακή  δεν πρέπει κανένας να μεταφέρει απορρίμματα εξωτερικά του καταστήματος ή της οικίας του τις συγκεκριμένες μέρες. 

10. Ποτέ δεν τοποθετούμε εντός ή εκτός των μικρών απορριμματοδεκτών (καλαθάκια) μεγάλες  ή μικρές σακούλες απορριμμάτων.

11. Τα άδεια μπουκάλια από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης Γυαλιού που έχουν τοποθετηθεί στην 25η Μαρτίου, στη Γέφυρα, στο Λιμάνι, στην Κιτροπλατεία & στην Μαρίνα.

12. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να συμπιέζονται και να δένονται σε στήλες, καταλαμβάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. 

Παρακαλούμε τους πολίτες για την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών και ελπίζουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 22/04/2013 θα αρχίσουν αυστηροί έλεγχοι από την Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση των παραπάνω και γενικότερα την εφαρμογή του υπάρχοντος κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.


Άγιος Νικόλαος, 14-04-2013
Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Νικολάου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

24/03/2016 10:56

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ