Πρόσκληση Πολιτ Συλλ - Aθλ Σωμ - Δημ κ Τοπ Κοιν Δ.Α.Ν. για κατάρτιση προγράμματος ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ 2018

10/05/2018 16:41  -  1 προβολές σελίδας


Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου έχει ξεκινήσει την κατάρτιση του προγράμματος των εκδηλώσεων “ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ” για το έτος 2018.

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να συμπεριλάβουμε στο γενικό πρόγραμμα τις εκδηλώσεις που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, τα Αθλητικά Σωματείακαι οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, παρακαλούμε όπως αυτές μας γνωστοποιηθούν έως την Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Παρακαλούμε επίσης εάν υπάρχουν προτάσεις συνδιοργάνωσης αυτές να κατατεθούν έως την παραπάνω ημερομηνία προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης συνεννόησηςκαι προγραμματισμού.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. (εντός Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Ρούσου Καπετανάκη 18, στον Άγιο Νικόλαο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσω e-mail στο polathorg@gmail.com

Πέραν των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, πιθανά αιτήματα συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, τα Αθλητικά Σωματεία και οι Δημοτικές καιΤοπικές Κοινότητες εντός του έτους, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιούνται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.