Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση μέρους των ειδών της προμήθειας μεσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και στολών δημοτικής αστυνομίας

20/12/2017 19:13