ΔΕΥΑΑΝ

11/05/2016 13:11  -  1 προβολές σελίδας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου


Οι Δ.Ε.Υ.Α. από το θεσμικό τους πλαίσιο, τον ν. 1069/80 ανέλαβαν τρεις βασικές υποχρεώσεις: Να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό επαρκούς ποσότητας και ποιότητας για τους καταναλωτές, να καθαρίσουν το χρησιμοποιημένο νερό προκειμένου να τo απορρίψουν σε κάποιον αποδέκτη και να διευθετήσουν την απορροή των όμβριων υδάτων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του αστικού ιστού.

Σήμερα, τριάντα περίπου χρόνια μετά την λειτουργία των πρώτων Δ.Ε.Υ.Α. και με δεδομένο ότι αυτή την στιγμή λειτουργούν στη χώρα μας 200 περίπου Δ.Ε.Υ.Α. που εξυπηρετούν 4 εκ. περίπου κατοίκους μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυρισθούμε ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στον ρόλο που ανέλαβαν από τον ιδρυτικό τους νόμο. Κι αυτό παρόλο που αντιμετώπισαν κι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά θεσμικά και οικονομικά προβλήματα. Αξίζει να αναφερθεί και τονισθεί ότι ο ιδρυτικός τους νόμους
παρόλο που χαρακτηρίσθηκε νόμος κινήτρων πρόβλεψε ένα δυσμενές και άδικο χρηματοδοτικό καθεστώς για τις Δ.Ε.Υ.Α. όσον αφορά στην εκτέλεση των έργων τους που είναι πολυδάπανα και όχι άμεσης απόδοσης. Αποτέλεσμα της παραπάνω άδικης μεταχείρισης των Δ.Ε.Υ.Α. υπήρξε η προσφυγή των Δ.Ε.Υ.Α. σε δανεισμό που φόρτωσε τις επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμα οικονομικά βάρη δυσανάλογα με τα έσοδά τους.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και μία εγγενής αδυναμία των Δ.Ε.Υ.Α.: ο διφυής χαρακτήρας τους. Οι Δ.Ε.Υ.Α. και παρ’ όλο το χαρακτηρισμό του ιδρυτικού τους νόμου ο οποίος τις χαρακτηρίζει επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ακροβατούν λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα τους και των ασαφειών του θεσμικού τους πλαισίου ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η κατάσταση. Στο παραπάνω πρόβλημα συνέβαλαν και διάφοροι νόμοι που εξομοίωσαν τις Δ.Ε.Υ.Α. με το δημόσιο τομέα, αμβλύνοντας όμως, έτσι την ευελιξία με την οποία εξαρχής εξοπλίσθηκαν για να εκτελούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα το έργο τους.

Η ίδρυση και η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. είναι ο κυριότερος λόγος που ολοκληρώθηκαν πολλά έργα ύδρευσης- αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στη χώρα μας και λειτουργούν με τρόπο ικανοποιητικό, ισοδύναμο με αυτό στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α. έχουν κατασκευάσει, κατασκευάζουν και λειτουργούν τη στιγμή αυτή εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών (περίπου 80) οι οποίες συνέβαλαν στην αποκατάσταση της διαταραγμένης οικολογικής ισορροπίας της χώρας μας. Πέρα όμως από τους βιολογικούς καθαρισμούς οι Δ.Ε.Υ.Α. συμβάλλουν ιδιαίτερα στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών παρέχοντας άφθονο και υγιεινό νερό στους καταναλωτές. Ένας σημαντικός αριθμός Δ.Ε.Υ.Α. ασχολείται συστηματικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού και διαθέτει εργαστήρια και εξειδικευμένο προσωπικό για τον σκοπό αυτό. Πρόεδρος

Μαυρικάκης Ευάγγελος


Μέλη

Λεμπίδης Εμμανουήλ

Καρνιαδάκη Δέσπω

Ορφανάκης Βασίλης

Μηναδάκης Ιωάννης

Μαυρικάκης Μιχάλης

Χαλκιαδάκη Ευτυχία

Αφορδακός Νικόλαος

Γάλλου Μαρία – Ναυσικά

Παναγιωτάκης Βασίλειος

Μαρίνος ΙωάννηςΑναπληρωματικά μέλη

Σπανάκης Εμμανουήλ

Βάρδα Ζαχαρένια

Κουτάντος Ελευθέριος

Αστρουλάκης Γιώργος

Σταυρακάκης Μανόλης

Γουλιδάκη Άννα

Βάρδα Μαρία

Πάγκαλος Νικόλαος

Παπαδάκης Γεώργιος

Χαριτάκης ΘωμάςΕπίσημη ιστοσελίδα ΔΕΥΑΑΝ