Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη 11 Μαϊου 2022

06/05/2022 12:50  -  1 προβολές σελίδας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την σχετική πρόσκληση

Αναλυτική Πρόσκληση