ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010), από 1η Ιανουαρίου έως 3Ο Νοεμβρίου 2020

15/12/2020 15:21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010), από 1η Ιανουαρίου έως 31 Οκτωβρίου 2020

18/11/2020 03:09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010, από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

14/10/2020 16:53

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2020

09/09/2020 16:54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2020)

14/07/2020 12:11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010, από 1η Ιανουαρίου έως 3Ο Ιουνίου 2020

10/07/2020 14:08