ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.08.2021 - 9ΚΡΖΟΚΒΔ-5ΥΑ

06/09/2021 11:59

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.07.2021 - Ψ499ΟΚΒΔ-ΞΚΡ

11/08/2021 13:33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.06.2021 - Ψ2ΣΚΟΚΒΔ-ΟΘΖ

09/07/2021 16:33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.05.2021 - 6ΤΥ4ΟΚΒΔ-5ΙΦ

09/06/2021 23:52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.04.2021 - Ψ5Ι2ΟΚΒΔ-ΖΑΡ

12/05/2021 13:24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.03.2021 - Ω3ΥΔΟΚΒΔ-ΕΙΙ

07/04/2021 10:55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 28.02.21 - ΡΠΟΔΟΚΒΔ-ΛΩ3

11/03/2021 01:03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.1.2021 - ΨΘΕ8ΟΚΒΔ-ΟΣΑ

22/02/2021 20:17