Γνωστοποίηση πρόσληψης υδρονομέων

12/04/2022 13:30  -  1 προβολές σελίδας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση πρόσλησης υδρονεμέων

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:  13/04/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/04/2022