Παράταση ρύθμισης οφειλής

03/10/2019 13:11  -  1 προβολές σελίδας


 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 6 μπορείτε να προβείτε στη ρύθμιση των οφειλών σας, προς το Δήμο και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019 κατόπιν αιτήσεως σας προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου με δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών, είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 6 μπορείτε να προβείτε στη ρύθμιση των οφειλών σας, προς το Δήμο και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019 κατόπιν αιτήσεως σας προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου με δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών, είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2019.