Συζήτηση – υποβολή προτάσεων επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (1η Ενότητα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου Νικολάου 2020-2024

04/08/2020 12:28  -  1 προβολές σελίδας