Απεστάλη από την Μελετητική Ομάδα στον Δήμο Αγίου Νικολάου η κτιριολογική Μελέτη για το Κέντρο Αποκατάστασης Νεάπολης

16/12/2021 20:42  -  1 προβολές σελίδας

Απεστάλη σήμερα (16/12) στο Δήμο Αγίου Νικολάου, από την μελετητική ομάδα, η κτιριολογική μελέτη του Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης προκειμένου να εγκριθεί κτιριακά και ως συντελεστής δόμησης από το Τοπικό Συμβούλιο της Νεάπολης, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Την εξέλιξη αυτή, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, ο οποίος ενημέρωσε, ότι οι παραπάνω αποφάσεις, καθώς και η Μελέτη  θα σταλούν στην πολεοδομία, η οποία θα καταθέσει το σχετικό αίτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για να δοθεί παρέκκλιση ως προς τους όρους δόμησης και να προχωρήσει στην συνέχεια η έκδοση της οικοδομικής αδείας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, εξέφρασε την ικανοποίηση του,τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο μπαίνει ουσιαστικά σε τροχιά υλοποίησης, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την Νεάπολη, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συνολικότερα για την Κρήτη.