Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής

13/05/2022 11:19

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την περίληψη διακήρυξης και τους όρους

 

Περίληψη διακήρυξης

Όροι Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξη για την τοποθέτηση καντίνας στην παραλία Αλμυρού

13/05/2022 11:13

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους

 

Περίληψη Διακήρυξης

Οροι Διακήρυξης

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2022

03/05/2022 14:46

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2022

 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποψηφίων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ΕΚΣΚΑΦΕΑ 3CX-4T) (κωδ.100)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ΕΚΣΚΑΦΕΑ 3CX-4T) (κωδ.100)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποψηφίων ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (κωδ. 102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (κωδ. 102)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποψηφίων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ] (κωδ.101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ] (κωδ.101)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποψηφίων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδ. 103)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ Υποψηφίων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδ. 103)

 

 

 

Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών και Υπολείμματος Δήμου Αγίου Νικολάου

20/04/2022 13:31

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

Αναλυτική Διακήρυξη

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

ESPD

Διακήρυξη για την Εργασία «Συντήρηση χώρων Πρασίνου ΔΕ Αγίου Νικολάου»

15/04/2022 15:40

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Διακήρυξη για αγορά ακινήτου (οικοπέδου/ων) για την ανέγερση σχολικής μονάδας του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου

15/04/2022 10:05

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την περίληψη και την αναλυτική διακήρυξη

 

Περίληψη διακήρυξης

 

Αναλυτική Διακήρυξη

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του διάρκειας δύο ετών»

11/04/2022 13:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2022

09/03/2022 15:35

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 Δήμου Αγίου Νικολάου

13/07/2021 11:46

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/07/2021
Αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/07/2021

Αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

 

ανακοίνωση

δικαιολογητικά ΔΕ οδηγών

δικαιολογητικά ΥΕ εργατών

έντυπο ΣΟΧ 1

έντυπο ΣΟΧ 2

παράρτημα

υπεύθυνη δήλωση κωλύματος

υπεύθυνη δήλωση προσωπικά δεδομένα 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28/05/2021 10:41

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΡΙΝΑ- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Κ.Τ.Λ)

24/05/2021 17:30

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

19/05/2021 10:48

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

24/03/2021 18:26

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ασφαλείας στον Εμπορικό Λιμένα Αγίου Νικολάου

20/12/2020 02:57

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αγίου Νικολάου

03/09/2020 13:04

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στον ΠΑΟΔΑΝ

10/07/2020 14:29

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

10/07/2020 13:52

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2020

11/06/2020 15:47

Εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου Νεάπολης

02/06/2020 23:32

Προμήθεια συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος & νερού για την ΔΑΕΑΝ

28/11/2019 14:42

Ανάθεση Εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας - Ιατρού Εργασίας

30/10/2019 10:07

Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Κ.Α.Π.Η.

21/10/2019 19:46

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

02/08/2019 17:20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019

15/03/2019 09:45

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για στέγαση Βρεφ/κού Σταθμού Ελούντας

13/03/2019 10:02

Εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων

01/02/2019 15:01

Εκμίσθωση κοινοτικού ακινήτου στη θέση Πεζούλες- Ασγουρλίδια- Κέραμος της Τοπικής Κοινότητας Καστελίου

26/03/2018 18:15

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση μέρους των ειδών της προμήθειας μεσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και στολών δημοτικής αστυνομίας

20/12/2017 19:13