ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

24/03/2021 18:26

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ασφαλείας στον Εμπορικό Λιμένα Αγίου Νικολάου

20/12/2020 02:57

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αγίου Νικολάου

03/09/2020 13:04

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στον ΠΑΟΔΑΝ

10/07/2020 14:29

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

10/07/2020 13:52

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2020

11/06/2020 15:47

Εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου Νεάπολης

02/06/2020 23:32

Προμήθεια συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος & νερού για την ΔΑΕΑΝ

28/11/2019 14:42

Ανάθεση Εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας - Ιατρού Εργασίας

30/10/2019 10:07

Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Κ.Α.Π.Η.

21/10/2019 19:46

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

02/08/2019 17:20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019

15/03/2019 09:45

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για στέγαση Βρεφ/κού Σταθμού Ελούντας

13/03/2019 10:02

Εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων

01/02/2019 15:01

Εκμίσθωση κοινοτικού ακινήτου στη θέση Πεζούλες- Ασγουρλίδια- Κέραμος της Τοπικής Κοινότητας Καστελίου

26/03/2018 18:15

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση μέρους των ειδών της προμήθειας μεσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και στολών δημοτικής αστυνομίας

20/12/2017 19:13