Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού απ την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

28/03/2016 11:27  -  1 προβολές σελίδας

«Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο έργο: «Ανασκαφική έρευνα στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης» .