Περίληψη Διακήρυξη για την τοποθέτηση καντίνας στην παραλία Αλμυρού

13/05/2022 11:13  -  1 προβολές σελίδας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους

 

Περίληψη Διακήρυξης

Οροι Διακήρυξης