Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την εργασία” Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου”