Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

10/08/2021 12:41  -  1 προβολές σελίδας

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 17/08/2021
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 11/08/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 17/08/2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.