Περίληψη διακήρυξης και όροι διακήρυξης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου