Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 Δήμου Αγίου Νικολάου

13/07/2021 11:46  -  1 προβολές σελίδας

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/07/2021
Αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 15/07/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/07/2021

Αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

 

ανακοίνωση

δικαιολογητικά ΔΕ οδηγών

δικαιολογητικά ΥΕ εργατών

έντυπο ΣΟΧ 1

έντυπο ΣΟΧ 2

παράρτημα

υπεύθυνη δήλωση κωλύματος

υπεύθυνη δήλωση προσωπικά δεδομένα